Truy cập nội dung luôn

Số liệu các vụ kiện chống bán phá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ của EU trong 3 tháng đầu năm 2012

30/05/2012

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ của EU trong 3 tháng đầu năm 2012. Thống kê gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng tính đến 31/3/2012.

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2012, đã có 115 biện pháp chống bán phá giá và 10 biện pháp đối kháng có hiệu lực. Cùng với đó, các cam kết đối với 6 dòng sản phẩm có hiệu lực ở 7 nước. Tính đến cuối tháng 3, có 59 vụ điều tra tiến hành.

Khuynh hướng chung cho năm 2012 như sau:

1. Khởi xướng điều tra

Trong tổng số 20 vụ điều tra được khởi xướng, gồm:

a. 8 vụ điều tra mới, trong đó có 7 vụ điều tra chống bán phá giá và 1 vụ điều tra chống trợ cấp:

- 07 vụ điều tra chống bán phá giá đối với các mặt hàng bị điều tra:

+ Bộ đồ ăn bằng gốm (Nước bị điều tra: Trung Quốc);

+ Khớp nối ống bằng ren hoặc khớp nối ống bằng gang đúc (Nước bị điều tra: Trung Quốc, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a);

+ Các ống hàn rỗng có thiết diện hình vuông hoặc hình chữ nhật bằng sắt (trừ sắt đúc) hoặc thép (trừ thép không gỉ) (Nước bị điều tra: Macedonia, Thổ Nhĩ Kỳ, U-crai-na).

- 01 vụ chống trợ cấp đối với mặt hàng thép có lớp phủ hữu cơ (Nước bị điều tra: Trung Quốc).

b. 08 bản rà soát hiệu lực (khi một biện pháp sắp hết hạn, việc rà soát sẽ được khởi xướng theo yêu cầu của nhà sản xuất trong Liên minh châu Âu. Các biện pháp còn hiệu lực sẽ dựa trên kết quả của báo cáo rà soát để đưa ra quyết định);

c. 02 bản rà soát giữa kỳ trong đó không có bản rà soát nào về biện pháp chống trợ cấp (Yêu cầu tiếp tục áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ có thể được rà soát lại theo sáng kiến của Hội đồng châu Âu và theo yêu cầu của một nước thành viên hoặc dựa trên yêu cầu của bất kỳ nhà nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhà sản xuất nào đó trong Liên minh khi trường hợp bị áp thuế đó có thay đổi);

d. 02 bản rà soát khác (Rà soát đối với sản phẩm tấm sắt và chốt sắt/thép)

e. Không có bản rà soát nào về các nhà xuất khẩu mới (Nhà xuất khẩu mới là nhà sản xuất-xuất khẩu nước ngoài không nhập khẩu hàng vào nước nhập khẩu trong giai đoạn điều tra và không có mối quan hệ phụ thuộc với các nhà sản xuất-xuất khẩu bị điều tra trong vụ việc chống bán phá giá. Nhà xuất khẩu mới có thể đề nghị cơ quan điều tra thực hiện điều tra nhanh để xác định biên phá giá riêng cho mình);

f. Không có vụ điều tra nào về chống sát nhập;

g. Không có vụ điều tra nào về Biện pháp Chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá;

h. Không có vụ điều tra nào về biện pháp tự vệ.

2. Các biện pháp

- Một quyết định áp thuế chống trợ cấp tạm thời áp dụng đối với sản phẩm chốt thép không gỉ của Ấn Độ;

- Không có quyết định áp thuế chống trợ cấp chính thức nào liên quan đến nhập khẩu;

- Không có vụ kiện nào mà trong đó Hội đồng châu Âu chấp thuận các cam kết được các nhà xuất khẩu đưa ra;

- Trong số các rà soát hiệu lực, 07 rà soát (không có rà soát nào liên quan đến chống trợ cấp) quyết định xác nhận áp thuế đối với sản phẩm chốt thép không gỉ (của Trung Quốc và Đài Loan) và dây cáp thép (của Trung Quốc, U-crai-na, Hàn Quốc và Moroco);

- Trong số các rà soát giữa kỳ, 01 rà soát (không có rà soát nào liên quan đến chống trợ cấp) quyết định sửa đổi việc áp thuế với sản phẩm lớp màng polyetylen terephthalate của Ấn Độ;

- Với các rà soát còn lại, không có vụ nào bị quyết định xác nhận hay sửa đổi các biện pháp áp thuế;

- Trong số các rà soát nhà xuất khẩu mới, không có rà soát nào (không có vụ chống phá giá nào) bị áp thuế/sửa đổi thuế;

- Trong số các vụ điều tra chống sát nhập, không có vụ nào bị quyết định tăng thuế;

- Trong số các vụ điều tra về chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, 01 vụ điều tra có quyết định gia hạn áp thuế đối với sợi polyden của Ma-lay-si-a;

- Không có vụ nào bị áp thuế tự vệ chính thức.

3. Hết hạn hiệu lực

- 02 vụ điều tra chống bán phá giá mới (trong đó không có vụ điều tra nào liên quan đến chống trợ cấp) đối với 2 sản phẩm là vinyl acetate của Hoa kỳ và chốt thép không gỉ kết thúc mà không bị áp bất cứ biện pháp thuế trừng phạt nào;

- Trong số các rà soát hiệu lực, rà soát việc áp thuế trừng phạt đối với sản phẩm dây cáp thép của Nam Phi kết luận chấm dứt việc áp thuế;

- Trong số các rà soát giữa kỳ, rà soát việc áp thuế với sản phẩm ferocilic của Nga đưa ra kết luận ngừng áp thuế sau rà soát giữa kỳ;

- Trong số rà soát còn lại, không có rà soát nào kết luận chấm dứt áp thuế;

- Trong số các rà soát nhà xuất khẩu mới, không có rà soát nào bị kết luận chấm dứt;

- Trong số các vụ điều tra chống sát nhập, không có vụ nào chấm dứt;

- Trong số các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, quyết định chấm dứt áp thuế đối với vụ điều tra sản phẩm sợi polyden của Thụy Sỹ;

- Không có vụ điều tra tự vệ nào có quyết định áp một trong 3 loại thuế trừng phạt ở trên;

- Sản phẩm PET của Hàn Quốc tự động hết hạn áp thuế chống bán phá giá sau 5 năm bị áp thuế;

- Không có trường hợp nào các cam kết hết hạn hoặc bị xóa bỏ các biện pháp áp thuế, không có vụ nào các cam kết bị thu hồi hoặc xóa bỏ.

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ