Truy cập nội dung luôn

Sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

13/08/2019

Tại phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA-IC) vào tháng 02 năm 2019 tại Xơ-un, Hàn Quốc, các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc đã thông qua danh mục chuyển đổi hàng hóa đối với Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Tiểu phụ lục 2 thuộc Phụ lục 3 Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.

Thực hiện cam kết quốc tế trong AKFTA và điều chỉnh quy trình cấp C/O mẫu AK theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, ngày 31 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc. Thông tư số 13/2019/TT-BCT gồm 2 điều và 1 Phụ lục, trong đó nội dung Phụ lục thay thế toàn bộ Phụ lục II-Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT nêu trên.

Thông tư số 13/2019/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2019.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Cục Xuất nhập khẩu


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ