Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu

24/04/2014

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/4/2014 Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

Điện, xăng là các hàng hóa thiết yếu có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trong thời gian qua giá xăng, dầu chịu sự điều tiết của Nhà nước và việc điều chỉnh giá điện và giá xăng dầu đã từng bước được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự giám sát của cơ quan Nhà nước và người tiêu dùng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để tăng cường hơn nữa việc công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện và xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng chỉ thị Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai việc công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, nhất là công khai về giá, các yếu tố hình thành giá. Thực hiện công bố giá điện theo cơ chế thị trường, bao gồm giá bán điện và giá truyền tải, báo cáo quyết toán tài chính (có kiểm toán) và kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, v.v…

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cơ chế, chính sách giá điện, cơ chế điều hành giá điện và sản xuất kinh doanh điện và thực hiện công bố giá điện theo cơ chế thị trường, công khai các yếu tố cấu thành giá bán điện và phương án điều chỉnh giá bán điện.

Đối với xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị Vụ Thị trường trong nước phối hợp với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị liên quan công khai, minh bạch các hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhất là công khai về giá, các yếu tố hình thành giá, việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ Bình ổn giá.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng chỉ thị Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với một số cơ quan cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) định kỳ hàng năm công bố Báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp, báo cáo các khoản thu nhập bình quân của người lao động, tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng của từng viên chức quản lý doanh nghiệp của mỗi Tập đoàn.

Đặc biệt, Chỉ thị cũng nêu rõ Vụ Tài chính theo định kỳ 6 tháng phải công bố kết quả sản xuất kinh doanh của EVN và Petrolimex; đồng thời báo cáo giám sát tài chính của hai Tập đoàn này.

Cũng theo Chỉ thị 11, những đơn vị này phải thường xuyên công bố các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh điện và xăng dầu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn).

Chi tiết xem tại đây.
  Bình luận
Tags:gia dienxang daubo truong vu huy hoangthu tuong chinh phutap doan dien lucchi thi 11/ct-bcthoat dong kinh doanh dienminh bach gia xangbo truơng bo cong thuong vu huy hoangtap dau xang dautang cuong cong khai minh bach
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ