Truy cập nội dung luôn

Tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu

01/08/2012

Ngày 03 tháng 7 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 109/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư này điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Đây là đợt điều chỉnh lần thứ năm đối với thuế suất thuế nhập ưu đãi các mặt hàng nhóm này kể từ đầu năm 2012.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng động cơ (bao gồm loại xăng RON 97 và cao hơn, có pha chì hoặc không pha chì, loại xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực, dung môi trắng… ), dầu nhiên liệu và nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy trên hoặc dưới 23oC được điều chỉnh tăng từ 10% trước đây lên 12%. Đối với nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng là 10%, tăng lên 2% so với mức trước đây. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng xăng, dầu khác trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được quy định giữ nguyên.

Những điều chỉnh trên áp dụng kể từ ngày ký ban hành Thông tư. Thông tư này thay thế Thông tư số 103/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ