Truy cập nội dung luôn
Trong nước Xem cỡ chữ

Tháng 4/2012 tỉnh Bình Dương tiết kiệm được 10.053.558 kWh

16/05/2012

Sản lượng điện tiết kiệm tháng 4/2012 của Bình Dương là 10.053.558 kWh (với tỷ lệ % tiết kiệm được so với điện thương phẩm là 2,04%). Trong đó, chiếu sáng công cộng là 922.063 kWh (43,7%), sản xuất công nghiệp là 5.621.734 kWh (1,5%), cơ quan hành chính sự nghiệp là 670.130 kWh (20,8%), thắp sáng sinh hoạt là 2.839.631 kWh (3,6%).

Tính đến hết tháng 4/2012, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Bình Dương 34.215.298 kWh (với tỷ lệ % tiết kiệm được so với điện thương phẩm là 2,02%). Trong đó, chiếu sáng công cộng là 2.600.492 kWh (29,3%), sản xuất công nghiệp là 22.152.353 kWh (1,8%), cơ quan hành chính sự nghiệp là 1.939.856 kWh (12,9%), thắp sáng sinh hoạt là 7.522.597 kWh (2,6%).

Theo nguồn tin EVN cho biết trong tháng 4/2012, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện. Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 9,865 tỷ kWh (trong đó thủy điện chiếm 37,3%, nhiệt điện than chiếm 21,1%, nhiệt điện khí 36,9%). Sản lượng điện trung bình đạt 328,8 triệu kWh/ngày. Sản lượng cao nhất là 364,4 triệu kWh/ngày (ngày 25/4), công suất cao nhất là 17.634 MW (ngày 20/4).

Tính đến hết tháng 4/2012, sản lượng điện cả nước đạt 37,018 tỷ kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011.

Tháng 4/2012, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 9,735 tỷ kWh, trong đó điện sản xuất 4,389 tỷ kWh, chiếm 45,1%. Lũy kế 4 tháng, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 36,011 tỷ kWh, tăng 10,02% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó điện sản xuất là 14,660 tỷ kWh chiếm 40,7%, điện mua 21,351 tỷ kWh (mua Trung Quốc 935 triệu kWh).

Trong tháng 5/2012, phòng Quản lý điện năng phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức Hội thảo “Trách nhiệm của Doanh nghiệp trọng điểm với Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” cho các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn về công tác Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp cho cán bộ chuyên trách của các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ