Truy cập nội dung luôn

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

17/03/2014

Ngày 11 tháng 03 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích tự nhiên là 30.130,34 ha, bao gồm 37 xã và 03 thị trấn, được tổ chức thành khu phi thuế quan và các khu chức năng như: Khu cửa khẩu quốc tế, các khu công nghiệp, trung tâm tài chính, khu đô thị, khu trung tâm hành chính, khu dân cư và các khu chức năng khác. Quy mô, vị trí từng khu chức năng được xác định trong quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

Hoạt động và các cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được thực hiện theo Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013, Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 và các văn bản khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2014 và bãi bỏ Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg. Chi tiết, xem tại đây.Bình luận
Tags:20/2014/QĐ-TTg29/2008/NĐ-CPkhu kinh tếcua khaucao bangta lungLuat dau tu
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ