Truy cập nội dung luôn

Thời hạn quyết toán kinh phí đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức là 15 ngày

02/08/2012

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2012/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được cử đi công tác hoặc cử đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài là các đối tượng được áp dụng chế độ công tác phí theo quy định tại Thông tư này.

Để được thanh toán các khoản công tác phí nói trên, các tổ chức cá nhân phải đảm bảo các điều kiện: (1) Trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị; (2) có quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền ; (3) thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; (4) có các chứng từ hợp pháp, hợp lệ để thanh toán.

Thời gian được tính hưởng công tác phí là thời gian công tác thực tế căn cứ theo quyết định cử đi công tác nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền, ngoài ra để đảm bảo các quyền lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc hưởng công tác phí, Thông tư còn quy định thêm thời gian đi đường, thời gian quá cảnh do nước đến công tác không có đường bay thẳng phải chờ đợi từ 24 tiếng trở lên để nối chuyến bay (nếu có), ngày lễ, tết theo lịch trình công tác; thời gian chờ đợi (ngoài thời gian công tác do khách quan phải đến trước hoặc ở lại nhưng tối đa không quá 6 ngày).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi về nước, đoàn đi công tác nước ngoài có trách nhiệm tập tập đầy đủ chứng từ, thực hiện quyết toán kinh phí đã tạm ứng để cơ quan, đơn vị tổng hợp gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán tạm ứng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2012 và thay thế Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính; bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được vận dụng chế độ công tác phí quy định tại Thông tư này để thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.

Chi tiết văn bản xem tại đâyTags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ