Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Thông báo hồ sơ Đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2020

24/01/2019

Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển Công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ.

Chi tiết, mời Quý vị theo dõi tại đây.
Cục Công nghiệp


Tags:Thông báo hồ sơ Đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2020
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ