Truy cập nội dung luôn

Thương mại của Ấn Độ với các nước trong 10 tháng đầu năm tài chính 2012-13

20/02/2013

Sau 8 tháng xuất khẩu của Ấn Độ giảm liên tiếp thì đến tháng 1/2013 xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng 0,8% đạt 25,6 tỷ USD so với 25,4 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân xuất khẩu tăng là do chính sách khuyến khích xuất khẩu của Chính phủ Ấn Độ, thưởng xuất khẩu 2% trị giá FOB đối với phần kim ngạch xuất khẩu tăng thêm của một số mặt hàng sang một số thị trường bước đầu đã có tác dụng và những người làm chính sách hy vọng rằng xuất khẩu của Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2013. Chính sách thưởng xuất khẩu này có giá trị hiệu lực đến hết ngày 31/3/2013. Nhập khẩu của Ấn Độ tăng 6,1% trong tháng 1/2013 đạt 45,6 tỷ USD so với 43 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do nhập khẩu các mặt dầu thô tăng và các mặt hàng hàng phi dầu cũng tăng. Thậm hụt cán cân thương mại trong tháng 1/2013 là 20 tỷ USD tăng 13,8% so với 17,7 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời kỳ từ tháng 4/2012 – 1/2013, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ giảm 4,9% đạt 239,7 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu của Ấn Độ lại tăng 0,01% đạt 406,9 tỷ USD. Nguyên nhân do nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ tăng 11,56% đạt 140,42 tỷ USD so với 125,87 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu các mặt hàng phi dầu của Ấn Độ lại giảm 5,2 % đạt 266,43 tỷ USD. Thậm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ 167,2 tỷ USD so với 154,9 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Theo đánh giá của Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ ông M Rafeeque Ahmed thì thậm hụt cán cân thương mại trong năm tài chính 2012-13 sẽ vượt mức kỷ lục 185 tỷ USD trong năm tài chính 2011-12, ở mức hơn 200 tỷ USD.

Như vậy, mục tiêu xuất khẩu 350 tỷ USD trong năm tài chính 2012-13 của Ấn Độ khó thực hiện được vì sau 10 tháng mới đạt 239,7 tỷ USD.Bình luận
Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ