Truy cập nội dung luôn

Tình hình thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia Châu Mỹ 6 tháng đầu năm 2012

23/07/2012

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2012, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và các nước thuộc Châu Mỹ đạt 15 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước (trong đó xuất khẩu đạt gần 11,2 tỷ USD, tăng 20%; nhập khẩu là 3,8 tỷ USD, tăng 14%).

1. Tình hình chung

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2012, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và các nước thuộc Châu Mỹ đạt 15 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước (trong đó xuất khẩu đạt gần 11,2 tỷ USD, tăng 20%; nhập khẩu là 3,8 tỷ USD, tăng 14%).

Trong số các quốc gia thuộc châu Mỹ có quan hệ thương mại với Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2012 đạt 11,6 tỷ USD. Tiếp đến là các quốc gia Braxin đạt gần 894,6 triệu USD, Canada đạt 759,5 triệu USD, Mexico đạt 398 triệu USD , Argentina đạt gần 389,7 triệu USD.

Kinh ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và thị trường châu Mỹ 6 tháng đầu năm 2012 đạt 7,43 tỷ USD tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2010. Con số này đạt 40% kế hoạch đề ra. Dự kiến, trong 6 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 9,31 tỷ USD và chiếm 50% kế hoạch và cả năm đạt 19,115 tỷ USD bằng 103% so với kế hoạch.

Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang các thị trường này là hàng dệt may 3,7 tỷ USD, hàng giầy dép gần 1,4 tỷ USD, hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ 878 triệu USD, hàng thủy sản 703 triệu USD.

Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trương châu Mỹ về Việt nam là Máy vi tính, Sản phẩm điện tử & linh kiện 546 triệu USD; Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác 419 triệu USD; Thức ăn gia súc và nguyên liệu 465 triệu USD; Bông các loại 183 triệu USD.

Trong số các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam tại khu vực này, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kinh ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ là 9,3 tỷ USD đạt 48% kế hoạch. Tiếp đến là các thị trường Canada đạt 540,5 triệu USD tương đương 49% kế hoạch, Mexico đạt 341,5 triệu USD tương đương 52% kế hoạch, Braxin đạt 317,5 triệu USD tương đương 47% kế hoạch. Nhìn chung, các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2011 và đạt mức kế hoạch đề ra tính tới thời điểm 6 tháng đầu năm 2012.

2. Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Việt Nam sang thị trường châu Mỹ 6 tháng đầu năm 2012

2.1. Hàng dệt may

Hàng dệt may là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam vào thị trường châu Mỹ. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường này với tổng giá trị gần 3,7 tỷ USD tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm tới 33% giá trị hàng xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ.

Không chỉ chiếm tỉ trọng lớn về giá trị xuất khẩu, mặt hàng dệt may còn là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang rất nhiều nước trong khu vực châu Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã xuất mặt hàng này sang thị trường Hoa Kỳ 3,49 tỷ USD, thị trường Canada 145,78 triệu USD, thị trường Mexico 39,28 triệu USD.

2.2. Hàng giầy dép

Hàng giầy dép là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn thứ 2 của Việt Nam vào thị trường châu Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã xuất gần 1,4 tỷ USD giá trị hàng giầy dép sang thị trường này, chiếm 12,5% giá trị hàng xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ. Hoa Kỳ vẫn là thị trường chủ yếu của mặt hàng giầy dép có xuất sứ Việt Nam với kim ngạch 1,06 tỷ USD, tiếp đến là Brasil với kim ngạch 121,36 triệu USD, Mexico 97,78 triệu USD, Canada 64,07 triệu USD.

2.3. Hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ

Mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ đứng thứ 3 trong các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ thị trường Việt Nam sang châu Mỹ với tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2012 đạt 878 triệu USD chiếm 7,8% giá trị hàng xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ. Trong đó, hai thị trường nhập khẩu chủ yếu mặt hàng này từ Việt Nam là Hoa Kỳ 822,89 triệu USD và Canada 53,82 triệu USD.

2.4. Hàng thủy sản

Mặt hàng thủy sản đứng thứ 4 với kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường châu Mỹ đạt 702,1 triệu USD. Thị trường Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu các mặt hàng thủy sản Việt Nam nhiều nhất với kim ngạch 558,65 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2012. Tiếp đến là Canada 63,52 triệu USD, Mexico 50,77 triệu USD.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ