Truy cập nội dung luôn

Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

05/11/2013

Ngày 31 tháng 10 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

PVN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, hoạt động theo quy định của pháp luật; có vốn điều lệ khoảng 177.628 nghìn tỷ đồng; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, với ngành nghề kinh doanh chính là nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ dầu khí, khí hóa than, làm dịch vụ về dầu khí ở trong và ngoài nước; kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí,v.v...

Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ có thể tăng lên từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của PVN; Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại PVN sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung hoặc chủ sở hữu Nhà nước giao cho PVN thực hiện chức năng chủ hở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của 01 doanh nghiệp khác tham gia làm công ty con hoặc công ty liên kết của PVN.

Việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của PVN do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trường hợp tăng vốn điều lệ, PVN phải tiến hành điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản, công bố vốn điều lệ và làm các thủ tục điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương là cấp trên trực tiếp của Hội đồng thành viên PVN có các quyền, trách nhiệm như: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản PVN; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước của PVN, việc tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con; chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác của PVN; trình Chính phủ ban hành Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của PVN; đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của PVN; đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của PVN (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của Tập đoàn),v.v...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Chi tiết Nghị định xem tại đây.Bình luận
Tags:pvntập đoàn dầu khí việt nam
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ