Truy cập nội dung luôn

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Ấn Độ tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2012

30/05/2012

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Ấn Độ tháng 4 năm 2012 đạt 278.970.000 USD, tăng trưởng 6,8% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 121.412.000 USD, tăng trưởng 45,7 % và Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ 157.557.000 USD, giảm 11,4%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Ấn Độ 4 tháng đầu năm 2012 đat 1.210.654.000 USD, giảm 4 % so với cùng kỳ năm 2011, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 456.170.000 USD, tăng trưởng 21,4 % và Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ 754.480.000 USD, giảm 14,8%.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ