Truy cập nội dung luôn

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ôtô, điện tử

16/05/2019

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; Căn cứ Quyết định số 5114/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm2019; Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-BCT ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 5114/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019; Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt dự toán chi tiết đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019; Căn cứ vào Hợp đồng giao đề án số 27/2019HĐ-CN/CNHT ngày 2 tháng 5 năm 2019 giữa Cục Công nghiệp – Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương về việc giao nhiệm vụ “Tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ôtô, điện tử áp dụng tích hợp 3 hệ thống quản lý ISO 9001; OHSAS 18001; ISO 14001”, Nhà trường xin thông báo tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ôtô, điện tử, cụ thể như sau:

Đối tượng: Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ôtô và điện tử.

Nội dung:

- Nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nhằm áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp về chất lượng (ISO 9001) - An toàn sức khỏe cho người lao động (OHSAS 18001) – Môi trường (ISO 14001) trong hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thông qua tối ưu hóa và tích hợp các hệ thống quản lý riêng lẻ vào hệ thống quản trị chung của doanh nghiệp;

- Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo tại doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

- Nâng cao năng lực cho các đánh giá nội bộ của các doanh nghiệp ngành Công Thương, đủ khả năng tiến hành đánh giá nội bộ tích hợp các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn.

Kinh phí: Nhà nước cấp 100% học phí, tài liệu,

Thông tin chi tiết và liên hệ:

Địa chỉ: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương
Số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy Mobile: 090.324.8485
Điện thoại: 024. 36444720 Fax: 024. 36440498
Email: hongthuy247@gmail.com

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương rất mong Quý Sở Công Thương các tỉnh, thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực ôtô, điện tử được biết và đăng ký về Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, tham dự khóa học.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ