Truy cập nội dung luôn

Văn phòng Bộ Công Thương tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

21/02/2012

Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Văn phòng Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã đến tham dự Lễ tổng kết.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Vũ Văn Cường, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương đã nêu lên những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của Văn phòng Bộ trong năm 2011 để rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2012. Ông Vũ Văn Cường cho biết: Kết thúc năm 2011, trong bối cảnh khó khăn phức tạp, ngành Công Thương đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra, đóng góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2011 tăng 6,8%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 204 tỷ USD, tỷ lệ nhập siêu giảm còn 10,4% trên tổng kim ngạch xuất khẩu, luân chuyển hàng hóa trong nước đạt trên 2 triệu tỷ đồng (tăng 24,2% so với năm 2010), v.v… Góp vào thành công chung đó của Bộ và của Ngành, Văn phòng Bộ với vai trò là cơ quan bộ máy giúp việc của Lãnh đạo Bộ đã thực hiện tốt các mặt công tác được giao, thể hiện qua những nội dung cơ bản.

 

Ông Vũ Văn Cường, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương báo cáo tại buổi lễ tổng kết năm 2011

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Văn phòng, tập thể Văn phòng luôn quán triệt, bám sát các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong quá trình thực hiện công vụ, tuân thủ triệt để các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục các nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc của Quy chế làm việc: một nhiệm vụ chỉ giao một đơn vị, một cá nhân chịu trách nhiệm chính, đảm bảo thông tin thông suốt và sự phối hợp hiệu quả. Trong năm 2011, công tác tổng hợp tham mưu giúp việc Lãnh đạo Bộ của Văn phòng Bộ đã có chuyển biến tích cực, hỗ trợ ngày càng tốt hơn công tác của Lãnh đạo Bộ. Công tác báo chí tuyên truyền có nhiều cải tiến, phản ánh thông tin kịp thời, đa dạng về các hoạt động của Bộ, cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Bộ, v.v...

 

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chủ trì Lễ tổng kết

Trong năm 2012, Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục xây dựng phương pháp làm việc chất lượng và hiệu quả, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trình Lãnh đạo Bộ khen thưởng đông viên kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, quy định nhằm đưa hoạt động của Văn phòng đi vào nề nếp; áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO trong toàn cơ quan Bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức Văn phòng trong mọi hoạt động nhằm phát huy tinh thần tập thể, kiên quyết đấu tranh với những hiện trượng vi phạm nội quy, quy định của cơ quan. Phát huy cao hơn nữa tinh thần chủ động sang tạo, năng lực của các cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân có năng lực phát huy hết khả năng của mình. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn phòng để giảm thiểu thời gian và công sức của cán bộ, công chức Văn phòng đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan chức năng của Bộ, với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài ngành và trong nội bộ Văn phòng, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động của Văn phòng. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của Văn phòng, góp phần cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Bộ hoàn thành xuất xắc những nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn ngành Công Thương trong năm 2011. Nhiệm vụ đặt ra với ngành Công Thương nói chung và Văn phòng Bộ nói riêng trong 2012 hết sức nặng nề. Thứ trưởng mong muốn Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích và ưu điểm trong năm 2011 và nhanh chóng triển khai các biện pháp cụ thể để khắc phục và hạn chế tối đa những tồn tại trong năm tới. Tập thể cán bộ Văn phòng cần quyết tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ công tác chuyên môn, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2012.

 

Cũng trong buổi Lễ tổng kết, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã trao tặng một số danh hiệu thi đua khen thưởng cho các cá nhân và tập thể của Văn phòng Bộ năm 2011.

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ