Truy cập nội dung luôn

Vốn điều lệ của công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải không thấp hơn 10.000 tỷ đồng

24/07/2014

Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước.

Cụ thể, kể từ ngày 01 tháng 09năm 2014, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước mới thành lập phải có tối đa 03 cấp doanh nghiệp (DN), bao gồm: Công ty mẹ (DN cấp I) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, chi phối các DN thành viên trong tập đoàn, tổng công ty; công ty con của DN cấp I (DN cấp II) được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên và công ty con của DN cấp II (DN cấp III). Nghị định nhấn mạnh, đối với những tập đoàn kinh tế, tổng công ty thành lập trước ngày 01 tháng 09 năm 2014, có nhiều hơn 03 cấp DN thì trong vòng 02 năm, phải tổ chức lại, sắp xếp các công ty con của DN cấp III hiện có.

Bên cạnh đó, Nghị định số 69/2014/NĐ-CP cũng quy định chi tiết điều kiện thành lập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước. Theo đó, từ ngày 01 tháng 09năm 2014, tập đoàn kinh tế được dự kiến thành lập phải có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia về kinh tế; có tối thiểu 50% công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính; tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp của công ty mẹ tại các công ty con này tối thiểu bằng 60% tổng nguồn vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết.

Đặc biệt, vốn điều lệ của công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải không thấp hơn 10.000 tỷ đồng; trường hợp công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phần vốn Nhà nước phải chiếm tối thiểu 75% vốn điều lệ của công ty mẹ... Tập đoàn kinh tế thành lập trước ngày 01 tháng 09 năm 2014, nếu không đáp ứng các điều kiện thành lập nêu trên, sẽ phải tiến hành chuyển đổi thành tổng công ty hoặc nhóm công ty tương ứng với các điều kiện thực tế của DN trong vòng 02 năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2014.

Chi tiết Nghị định xem tại đây.Bình luận
Tags:vốn điều lệcông ty mẹ trong tập đoàn kinh tếtổng công ty nhà nước69/2014/nđ-cp
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ