Truy cập nội dung luôn

Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021

04/07/2018

Ngày 22/6/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021.

Chi tiết Công văn xem tại đây.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ