Truy cập nội dung luôn

Xây dựng mục tiêu phát triển công nghiệp thương mại biên giới Việt – Lào đến năm 2020

25/07/2014

Ngày 15 tháng 07 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 6299/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Quyết định số 6299/QĐ-BCT đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2014 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp toàn tuyến đạt khoảng 17,5%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 21,5%/năm; giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng bình quân 17%/năm và của ngành thương mại là 18,5%/năm.

Với ngành công nghiệp, tập trung phát triển các ngành công nghiệp khai thác và chế khoáng sản; công nghiệp chế biến nông lâm sản; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp sản xuất và phân phối điện,v.v… Đặc biệt, giai đoạn đến năm 2020, đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác 85 công trình thủy điện tại 25 huyện biên giới; phát triển đồng bộ hệ thống nguồn và lưới điện.

Với ngành thương mại, tập trung phát triển hệ thống chợ và trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị; trên toàn tuyết biên giới Việt Nam - Lào, dự kiến nâng cấp cải tạo 39 chợ, xây mới 6 chợ thị trấn, chợ trung tâm các huyện biên giới; cải tạo 177 chợ, xây mới 147 chợ và di dời 15 chợ xã (không giáp đường biên) thuộc các huyện biên giới; dự kiến xây mới 43 siêu thị, 4 trung tâm mua sắm và 3 trung tâm thương mại.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.Bình luận
Tags:công nghiệpthương mạimục tiêu phát triểnviệt – lào6299/qđ-bct
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ