Chi tiết văn bản

 Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An về việc chủ động các biện pháp phòng chống mưa, lũ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, nhân dân

Danh mục văn bản