Chi tiết văn bản

 Về việc giao Cục Điều tiết điện lực tiếp nhận và thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện

Danh mục văn bản