Chi tiết văn bản

 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Danh mục văn bản