Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc đính chính Thông tư 89/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm

MENU VĂN BẢN