Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2013

Danh mục văn bản