Chi tiết văn bản

 Quyết định thí điểm thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam

Danh mục văn bản