Chi tiết văn bản

 Công văn 4347/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ...

Danh mục văn bản