Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc đính chính Thông tư 25/2015/TT-BTC ngày 14/02/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019

Danh mục văn bản