Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa Km3+4, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Danh mục văn bản