Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/07/2012 đến hết ngày 31/12/2012

Danh mục văn bản