Chi tiết văn bản

 Công văn về việc ký Hiệp định Thương mại song phương mới giữa Việt Nam và Lào

Danh mục văn bản