Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc áp dụng biện pháp kiểm soát dư lượng Trifluralin đối với các lô hàng tôm nuôi và cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản

MENU VĂN BẢN