Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 2411/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Danh mục văn bản