Chi tiết văn bản

 Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2018 do Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Danh mục văn bản