Chi tiết văn bản:

 Công điện của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương hồi 16h00 ngày 14 tháng 8 năm 2017

MENU VĂN BẢN