Chi tiết văn bản:

 Công điện khẩn hồi 08 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2017 về việc chủ động ứng phó mưa lũ, hạn chế thiệt hại và khắc phục nhanh hậu quả bão số 12

MENU VĂN BẢN