Chi tiết văn bản

 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Thủy sản quản lý

Danh mục văn bản