Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương khảo sát hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

03/07/2017

Mới đây, Đoàn khảo sát của Bộ Công Thương do đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã làm việc với Lãnh đạo, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về tình hình thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Đoàn khảo sát còn có sự tham dự của đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế, Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Công đoàn Bộ và đại diện Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công Thương phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn khảo sát về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Đức Quý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội báo cáo khái quát về đặc điểm tình hình, kết quả hoạt động đào tạo của nhà trường trong năm học 2016-2017 và sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn 2017-2020. Đối với hoạt động nữ, Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất. Để chính sách, luật pháp về bình đẳng giới được triển khai, đi vào thực tiễn cuộc sống, trong giai đoạn vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ nói chung và về Nghị quyết 11-NQ/TW nói riêng đã được Nhà trường chú trọng triển khai thực hiện như: Xây dựng, hoàn thiện, giám sát thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, làm tốt công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng quy chế, quy định, chế độ nội bộ; xây dựng hình ảnh phụ nữ Đại học Công nghiệp Hà Nội giỏi việc nước, đảm việc nhà, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu quản lý đào tạo của nhà trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi, góp ý với nhà trường về công tác triển khai thực hiện, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; đoàn công tác đề nghị Trường cần phân tích rõ số liệu trong báo cáo cũng như phân tích rõ hơn đặc thù của một Trường đào tạo kỹ thuật, để từ đó làm nổi bật kết quả của hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại trường trong suốt những năm qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định, qua 10 năm triển khai Nghị quyết 11, việc thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ Công Thương đã có tiến bộ rõ rệt thông qua việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, các tổ chức chính quyền, đoàn thể; hệ thống chính sách pháp luật về bình đẳng giới được thực hiện tương đối hoàn thiện và đồng bộ. Thứ trưởng đánh giá cao kết quả triển khai Nghị quyết 11 về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường đã làm rất tốt đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, thể hiện thông qua kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên nữ, sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo nhà trường đối với các hoạt động nữ trong các phong trào thi đua giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Để đạt được các mục tiêu đặt ra trong NQ11, Thứ trưởng đề nghị Trường cần có đánh giá khách quan và tổng kết các kết quả thực hiện về công tác nữ, cụ thể về tỷ lệ nữ tham gia công tác quản lý trong các tổ chức đảng, đoàn thể, chính quyền; những khó khăn, vướng mắc trong tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức nữ, chế độ đối với hoạt động nữ,…; đồng thời tìm giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị, tổ chức trong công tác nữ. Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay; nhà trường cần tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và phong trào phụ nữ trong nhà trường.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội


Bình luận
Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ