HOẠT ĐỘNG
QUỐC TẾ
Đa dạng hoá nông sản tươi xuất khẩu sang Úc

Trong bối cảnh thương mại nông sản có nhiều biến động, Bộ Công Thương đã chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Thương vụ Việt Nam tại Úc, bên cạnh công tác thúc đẩy xuất khẩu...

THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
THÔNG TIN HỌP BÁO
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020

Ngày 05/02/2020, cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020 diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), Người phát...

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Video
Xem toàn bộ