Truy cập nội dung luôn
Hoạt động Xem cỡ chữ

Công tác vận hành các hồ thủy điện ngày 5/12/2017

05/12/2017

Sáng ngày 5/12/2017, khoảng 143 hồ thủy điện đã cập nhật thông tin về Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó có 33 hồ được thông báo xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

Cụ thể:

1. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (25 hồ):

- Có 12 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Vĩnh Sơn C: 19/19; Vĩnh Sơn B: 41/46; Vĩnh Sơn A: 60/78; Ka Nak: 200/227; An Khê: 350/398; Krong H’năng: 253/410; Sông Hinh: 600/654; Sông Ba Hạ: 3700/4137; Sông Tranh 2: 651/906; Đakđrinh: 162/217; Vĩnh Sơn 5: 400/455; Trà Xom: 12/16

- Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đak Mi 4c: 73/176; Sông Giang 2: 37/37; Khe Diên: 18/26; Ea Krong Rou: 10/13

2. Khu vực Tây Nguyên (51 hồ):  

- Có 07 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Tua Srah: 27/156; Buôn Kuốp: 326/629;  Srepok 3: 285/694; Srepok 4: 185/697; Đa Nhim: 50/87; Đại Ninh: 50/129; Hòa Phú: 247/667

- Có 07 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đaksrong: 50/83; Đrây H’linh 1: 550/760; Đak Psi 3: 27/60; Đak Psi 4: 27/71; Đăk Pi Hao 2: 10/15; ĐăkSrông 3A: 2350/2350; ĐăkSrông 3B: 3080/3210

3. Khu vực Bắc Trung Bộ (15 hồ): 

- Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 172/218; A Lưới: 61/104

- Hồ Chi Khê vận hành theo quy trình liên hồ xả nước qua tràn do chưa chạy máy phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 148/148

4. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường.

5. Khu vực Bắc Bộ (48 hồ): Vận hành bình thường.

Xem danh sách đính kèm

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ