Truy cập nội dung luôn
Hoạt động Xem cỡ chữ

Petrolimex nộp ngân sách 31.046 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2018

01/11/2018

Đây là một trong những nội dung mới được công bố trong báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 của Petrolimex như sau:

1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, …) là: 142.843 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 9 tháng năm 2018 là 66,42 USD/thùng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2017.

2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 3.968 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch và bằng 112% so với cùng kỳ.

Trong đó:

Xăng dầu: Sản lượng xuất bán xăng dầu 9 tháng năm 2018 là 7.427.638 M3/tấn, tăng 3% so với cùng kỳ 2017; Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt 2.165 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.803 tỷ đồng, trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 525 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 165 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 222 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 307 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 89 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 193 tỷ đồng;

- Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 33 tỷ đồng;

- Lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 269 tỷ đồng.

Tổng số nộp ngân sách 9 tháng năm 2018 là 31.046 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng năm 2018 là 3.187 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn là 2.885 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 13,9%.

3/ Một số công tác trọng tâm triển khai trong Quý 4 năm 2018

- Tập trung chỉ đạo và có các giải pháp điều hành linh hoạt với từng nhóm lĩnh vực ngành hàng, từng khu vực, vùng miền thực hiện chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản lượng bán qua các kênh bán hàng, đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp; Nghiên cứu giải pháp điều độ vận tải tập trung nhằm tối ưu hóa đường vận động hàng hóa, gia tăng hiệu quả công tác tạo nguồn.

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tập đoàn, tiếp tục triển khai các nội dung tư vấn liên quan đến quản trị hệ thống thông tin, mô hình quản trị tài chính, quản trị rủi ro… nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản trị nội bộ.

- Rà soát nhận diện thương hiệu, phân loại và chuẩn hóa đặt tên cửa hàng xăng dầu trên toàn hệ thống Petrolimex.

- Tiếp tục triển khai lộ trình giảm vốn Nhà nước tại Tập đoàn, chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Quyên Lưu


Tags:petrolimextập đoàn xăng dầu việt nambáo cáo tài chính
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ