Chi tiết văn bản

 Công điện hồi 15h00 ngày 15/10/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương về biện pháp ứng phó trước diễn biến của mưa lũ và bão Sarika.

Danh mục văn bản