Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Bộ Công Thương

27/03/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 147-CV/ĐUK ngày 22/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 27/3/2021, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đồng chí cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ Bộ Công Thương, nhằm tạo sự đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Công Thương; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 69 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công Thương; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương; cùng với đó là các cán bộ chủ chốt các tổ chức đảng: Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, Trường, Trung tâm, Báo, Tạp chí, Nhà xuất bản, Văn phòng thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; các đồng chí chuyên trách các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ; các đồng chí ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương và toàn thể các đồng chí đảng viên của một số đảng bộ, chi bộ.

Phát biểu tại điểm cầu trực tuyến từ trụ sở Bộ Công Thương, đồng chí Đặng Hoàng An - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Hội nghị được diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3) với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, đây là lần đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có quy mô toàn quốc với gần 1 triệu thành viên tham dự.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương tin tưởng, qua lần sinh hoạt này, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được phổ biến, quán triệt đến từng tổ chức đảng, đến từng đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/3/2021 học tập trung tại hội trường, theo chương trình Trung ương đề ra, gồm 5 chuyên đề với các nội dung:

- Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chuyên đề 2: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chuyên đề 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

- Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Sau đó, đến phần giải đáp, kết luận Hội nghị của Ban Tổ chức Trung ương.

Sau Hội nghị này, căn cứ hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ và yêu cầu các đồng chí Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động của cấp ủy theo quy định.

Mai Anh, Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ