Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử

24/07/2012

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng Nghị định về Thương mại điện tử để thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ban hành năm 2006. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin được giao làm đầu mối tổ chức hoạt động này.

Ngày 13 tháng 3 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1136/QĐ-BCT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định, bao gồm đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là Trưởng Ban soạn thảo.

Sau một số phiên họp và làm việc, Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử đã được hoàn thành để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử bao gồm 7 Chương, 81 Điều:

- Chương I: Những quy định chung

- Chương II: Giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử

- Chương III: Hoạt động thương mại điện tử

- Chương IV: Quản lý hoạt động thương mại điện tử

- Chương V: An toàn, an ninh trong giao dịch thương mại điện tử

- Chương VI: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Chương VII: Điều khoản thi hành

Thời gian đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử từ ngày 23 tháng 7 đến 21 tháng 9 năm 2012. Mọi ý kiến trao đổi, góp ý xin gửi về:

Phòng Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Bộ Công Thương

25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.2220 5512; Email: phapche_tmdt@moit.gov.vn; www.vecita.gov.vn

Chi tiết Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử xem tại đây.

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ