Truy cập nội dung luôn

Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2016

02/07/2018

Thực hiện việc công khai ngân sách hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp - Bộ Công Thương xin giới thiệu chi tiết bản Quyết toán thu- chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2016 để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết xem tại đây.
Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ