Truy cập nội dung luôn

Trung Quốc: Lợi nhuận thực tế của các doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,6% so với cùng kỳ

28/05/2012

04 tháng đầu năm 2012, lợi nhuận thực tế của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp có quy mô trở lên đạt 1452,5 tỷ NDT giảm 1,6% so với cùng kỳ 2011. Riêng trong tháng 4 con số này đạt 407,6 tỷ NDT, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

04 tháng đầu năm, trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp kể trên, thành phần doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt lợi nhuận thực tế là 457,8 tỷ NDT, giảm 9,9%, các doanh nghiệp tập đoàn đạt 22,4 tỷ NDT tăng trưởng 12,3%, doanh nghiệp cổ phần đạt 838,5 tỷ NDT tăng trưởng 0,6%; các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao đạt 340,6 tỷ NDT giảm 13,2%, doanh nghiệp tư nhân đạt 425,7 tỷ NDT tăng trưởng 20,9%.

Trong 41 ngành công nghiệp lớn, có 27 ngành có tăng trưởng dương, 11 ngành tăng trưởng âm, 1 ngành chuyển từ lỗ sang có lãi, 1 ngành chuyển từ lãi sang bị lỗ, 1 ngành có mức thua lỗ nặng hơn. Các ngành có lợi nhuận thực tế tăng trưởng là:

- Ngành khai thác dầu thô và khí thiên nhiêu: tăng 8,2%

- Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nông sản: tăng 18,7%

- Ngành công nghiệp chế tạo ôtô tăng 8,7%

- Điện lực, sản xuất và cung ứng nhiệt lượng: tăng 20,1%,

- Ngành chế tạo hóa chất nguyên liệu và sản phẩm hóa chất tăng 24,4%

- Ngành công nghiệp luyện và kéo kim loại đen giảm 57%

- Ngành chế tạo thiết bị thông thường giảm 2,4%

- Ngành chế tạo thiết bị và vật liệu điện giảm 5,2%

- Ngành chế tạo máy tính, thiết bị thông tin và điện từ giảm 17%

- Ngành công nghiệp chế biến dầu thô, lọc dầu diezel và nhiên liệu đốt quan trọng chuyển từ có lãi trong kỳ sang thua lỗ.

Như vậy, tổng doanh thu thực tế của các doanh nghiệp có quy mô trong lĩnh vực công nghiệp đạt 27041,6 tỷ NDT, tăng trưởng 12,7%, trong đó giá thành chiếm 85,08% doanh thu, tỷ suất lợi nhuận đạt 5,37% (mức thấp nhất là trong tháng 1-2/2012 chỉ đạt 5,02%).

Trong số này:

- Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước doanh thu thực tế (DTTT) đạt 7595,7 tỷ NDT tăng 6,8%, tỷ suất lợi nhuận đạt 6,03%.

- Doanh nghiệp tập đoàn DTTT đạt 348,7 tỷ NDT tăng 10,9%, TSLN đạt 6,42%.

- Doanh nghiệp cổ phần DTTT đạt 15388,9 tỷ NDT tăng 14,7%, TSLN đạt 5,45%

- Doanh nghiệp ĐTNN và ĐL HK MC DTTT đạt 6794,2 tỷ NDT tăng 6,6%, TSLT đạt 5,01%

- Doanh nghiệp tư nhân DTTT đạt 7865,4 tỷ NDT tăng 21,4%, TSLN đạt 5,41%.

Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc: Doanh nghiệp có quy mô bắt đầu từ năm 2011 được tính là các doanh nghiệp có doanh thu đạt từ 20 triệu NDT/năm trở lênTags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ