HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chủ đề:
Tiêu đề:

Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Chủ đề Người hỏi Trạng thái
1 Sản phẩm dệt may bán cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất có cần công bố hợp quy không Thông tư 21 Ha Do Chưa trả lời
2 Thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện TT 21 của Doanh nghiệp Thông tư 21 Trang Nguyen Chưa trả lời
3 Miễn giảm kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy Thông tư 21 Tran Thi Thanh Hoa Chưa trả lời
4 Công bố hợp quy và dãn nhãn CR Thông tư 21 Đới Thúy Đã trả lời
5 Nhận biết sản phẩm dệt may đã được phép đưa ra thị trường Việt Nam Thông tư 21 Doan Thu Đã trả lời
6 Các mặt hàng theo QĐ 765 Thông tư 21 Thục Anh Đã trả lời
7 Quyết định 765/QĐ-BCT Danh mục các mặt hàng được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của BCT Thông tư 21 Nguyễn Thị Như Khánh (khanh.nguyen@tpptrading.vn) Đã trả lời
8 Quyết Định 765 Thông tư 21 Nguyễn Vân (tvan1902@gmail.com) Đã trả lời
9 hướng dẫn công bố hợp quy sản phẩm dệt may (CV 7993/BCT-KHCN ngày 2/10/2018) Thông tư 21 Trịnh Thị Vân Anh (trinh.anh@map.co.id) Đã trả lời
10 Làm rõ thời điểm được phép tiêu thụ sản phẩm dệt may khi công bố hợp quy lên Sở công thương theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT Thông tư 21 Nguyễn Tuấn Hùng (nhichauco@gmail.com) Đã trả lời
(Tổng số: 375 câu hỏi)