Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Email: DienNH@moit.gov.vn

Thư ký: Nguyễn Ngọc Khánh

Điện thoại: 0853.999999

Thư ký: Lương Quang Hiếu

Điện thoại: 098.6586768

Email: hieulq@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website