Khuyến cáo về việc thu hồi các sản phẩm váng sữa
Khuyến cáo về việc thu hồi các sản phẩm váng sữa
Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh vừa gửi thông tin cảnh báo tới cơ quan chức năng của Việt Nam về việc Công ty Premier Foods đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa, cụ thể:
Nền kinh tế tri thức: Bệ phóng vững chắc cho thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ
Nền kinh tế tri thức: Bệ phóng vững chắc cho thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, sự chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp là tương đối dễ hiểu, tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nền kinh tế tri thức, một phương thức sản xuất mới, đã xuất hiện ở hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới. 
Báo cáo hoạt động KH&CN và  đề xuất kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN cấp Bộ năm 2025
Báo cáo hoạt động KH&CN và đề xuất kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN cấp Bộ năm 2025
Thực hiện Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030, đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2023; để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2025 theo các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2021 - 2023 và đề xuất xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách ...
Thể chế liên kết vùng - Từ bài toán dân số đến thương mại điện tử bền vững
Thể chế liên kết vùng - Từ bài toán dân số đến thương mại điện tử bền vững
Thách thức của thương mại điện tử Việt Nam hiện tại cũng như độ khó của bài toán dân số, cả hai vấn đề đều xuất phát từ sự vận động, phát triển tự nhiên của kinh tế - xã hội. Mức sinh thấp và chênh lệch giữa các vùng là kết quả của sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự gia tăng mức sống của người dân. Thương mại điện tử cũng là một sản phẩm của sự phát triển kinh tế - xã hội, khi mô hình truyền thống không còn đáp ứng đầy đủ và kịp thời quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường.
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024 - 2025 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024 - 2025 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025
Thực hiện các Quyết định số 06/QĐ-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng giai đoạn 2024 - 2025 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”, Bộ Công Thương thông báo:
Kinh tế số là động lực tăng trưởng kinh tế khu vực ASEAN
Kinh tế số là động lực tăng trưởng kinh tế khu vực ASEAN
Theo báo cáo của Google, Temasek and Bain, dù năm 2023 là một năm khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, nhưng ASEAN vẫn duy trì là khu vực kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, GDP khu vực dự kiến tăng trưởng ở mức 4.2% trong năm 2023. Trong đó, kinh tế số được đánh giá là động lực tăng trưởng chính của khu vực.
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng  5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;  Bộ Công Thương thông báo Danh mục kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc trong năm 2023. 
Phát huy sức mạnh và vai trò các Viện nghiên cứu  trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương
Phát huy sức mạnh và vai trò các Viện nghiên cứu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương
Sáng ngày 26/11/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các các Viện nghiên cứu trong ngành Công Thương. Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2023. Đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của các Viện trong giai đoạn vừa qua, chỉ ra những nhiệm vụ ưu tiên nhằm tăng cường hơn nữa vai trò và đóng góp của các Viện trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và yêu ...
Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương 2023
Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương 2023
Thực hiện các chủ trương, định hướng của Chính phủ về hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sản xuất kinh doanh; đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn và cấp bách của các doanh nghiệp ngành Công Thương trong việc ứng dụng thương mại điện tử và triển khai chuyển đổi số, ngày 21/11/2023, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Quốc gia Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương 2023 (Vietnam Digital Industry and Trade Summit 2023).

Tin nổi bật

Liên kết website