Gỡ “nút thắt” công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may
Gỡ “nút thắt” công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may
Nhà nước cần xem xét hỗ trợ mạnh mẽ nhiều mặt để hình thành nền công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong ngành dệt may, đặc biệt về vốn và chính sách hỗ trợ sản xuất nguyên liệu.
Tìm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ
Tìm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ
Thời gian qua, dù Việt Nam đã chủ động mở cửa để đón nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ  vẫn còn nhiều hạn chế.
Công nghiệp hỗ trợ cần "tiếp sức" từ cơ chế, chính sách
Công nghiệp hỗ trợ cần "tiếp sức" từ cơ chế, chính sách
Việc các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước vào được chuỗi cung ứng toàn cầu không đơn giản.
Công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1200/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Bình Dương: Tăng sức hút đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ
Bình Dương: Tăng sức hút đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ
Bình Dương nằm trong top 5 địa phương có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển mạnh của cả nước. Sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ đã bước đầu hình thành liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp FDI.
Triển khai nhiều giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ
Triển khai nhiều giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ
Những năm qua, Bộ Công Thương đã bám sát định hướng của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn và đã đạt một số kết quả tích cực. 

Tin nổi bật

Liên kết website