Email: DienNH@moit.gov.vn

Thư ký: Nguyễn Ngọc Khánh

Điện thoại: 0853.999999

Thư ký: Lương Quang Hiếu

Điện thoại: 098.6586768

Email: hieulq@moit.gov.vn

Email: TanNSN@moit.gov.vn

Thư ký : Phạm Tất Phong

Email: PhongPT@moit.gov.vn

 

Email: Thangpth@moit.gov.vn

Thư ký: Lưu Thị Thu Quế

Điện thoại: 098.292.7680

Email: queltt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website