Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: +84.24.22205002 | Fax: +84.24.22205003

Email: vcca@moit.gov.vn | Website: http://vcca.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Email: DungLT@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website