Cục Công Thương địa phương

Điện thoại: (024) 22218282/ 22218333

Email: CucCTDP@moit.gov.vn

Webite: http://arit.gov.vn/

 

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 02422218346

Email: TrungNQ@moit.gov.vn

Điện thoại: 22218234

Email: thinhnv@moit.gov.vn

Điện thoại: 02839143682

Email: Tramdtm@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422218213

Email: TrinhDQ@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website